Zmiana przystanku na kursach przelotowych w Kielcach