Ogłoszenia i przetargi

Aplikacja mobilna Android

aplikacja mobilna do wyszukiwania rozkładu jazdy

Informacja Syndyka masy upadłości o sprzedaży majątku z dn. 18.02.2019r

Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów Sp. z o.o. w upadłości sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, ruchomości upadłej spółki, na które składają się m.in.:

 

 Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup ruchomości PKS Hrubieszów” należy składać do 15 marca 2019r na adres:

Syndyk masy upadłości PKS Hrubieszów ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr. Telefonu 512032527,  601511606.

Warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu przetargowym jest wpłata na konto masy upadłości, przed złożeniem oferty, kaucji w  wysokości 10% ceny netto ruchomości. Kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy, zaś oferentowi który złożył ofertę niższą niż oferta najwyższa kaucja będzie zwrócona na rachunek z którego zostanie uznany rachunek masy.

Wpłaty należy dokonać na rachunek numer:15 8187 0004 2012 0191 2850 0001

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Informacja

PKS Hrubieszów Sp. z o.o. w upadłości, z przykrością informuje że z dniem 01.07.2018r. działalność przewozowa została zakończona, w związku z tym nie wykonuje żadnych kursów.

Dziękujemy wszystkim pasażerom i kontrahentom z dotychczasową współpracę.